6 กรกฎาคม 2564 คพ. เฝ้าระวังผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ต่อเนื่อง

ที่มา: https://tna.mcot.net/latest-news-732557

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษติดตามเฝ้าระวังผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ให้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปติดตั้งบริเวณเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ด้านทิศเหนือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เพื่อตรวจวัดสารที่ก่อมลพิษ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โอโซน (O3) และ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือก๊าซไข่เน่า อีกทั้งนำเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร (Outdoor) ไปติดตั้งเพิ่มเติมตามชุมชน และหมู่บ้านที่มีความเสี่ยง เพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองและผลกระทบที่ชุมชนจะได้รับจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงคำนวณค่าความเข้มข้นของสารสไตรีน โดยใช้ Box Model ซึ่งใช้ข้อมูลอัตราการระบายจากแหล่งกำเนิด มาประมวลผลร่วมกับสภาพอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่ คำนวณจากรัศมี ใน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 1 ก.ม. 3 ก.ม. และ 5 ก.ม. ซึ่งจากการคำนวณจะได้ค่าความเข้มข้นของสารสไตรีน ดังนี้ รัศมี 1 ก.ม. มีค่า 1,035.47 ppm (หนึ่งในล้านส่วน) รัศมี 3 ก.ม. มีค่า 86.43 ppm และรัศมี 5 ก.ม. มีค่า 51.77 ppm ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษออกประกาศเรื่อง กำหนดค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลันของสารสไตรีนไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 มีค่า 20 ppm ซึ่งเป็นระดับความเข้มข้นสูงสุดของสารเคมีในบรรยากาศ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ระดับที่ 2 มีค่า 130 ppm ซึ่งเป็นระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไม่ร้ายแรง และระดับที่ 3 มีค่า 1,100 ppm ซึ่งเป็นระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต

ดังนั้นจากค่าที่กรมควบคุมมลพิษตรวจคำนวณได้พบว่า ในรัศมี 1 ก.ม. จากจุดเกิดเหตุซึ่งมีค่าความเข้มข้นสูงสุดของสารสไตรีนในบรรยากาศถึง 1,035.47 ppm จึงยังคงต่ำกว่าค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลันตามประกาศกรมควบคุมมลพิษซึ่งกำหนดระดับ 3 ที่ 1,100 ppm ซึ่งเป็นระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต แต่สูงกว่าระดับ 2 ค่าความเข้มข้น 130 ppm ซึ่งเป็นระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไม่ร้ายแรง ส่วนรัศมี 3 และ 5 ก.ม. อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยจะนำไปประกอบการแจ้งเตือนประชาชนต่อไป