5 เมษายน 2565 แผ่นดินไหวที่อุตรดิตถ์ กระทบ 3 อำเภอ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_3272141

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง แผ่นดินไหวจุดศูนย์กลาง อยู่บริเวณ ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ที่ละติจูด 17.51 องศาเหนือ 100.05 องศาตะวันออก ขนาด 3.4 ความลึก 2 กิโลเมตร กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีพื้นที่ อ.ตรอน ลับแล และเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับความรู้สึกสั่นไหว อาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ประสานให้จังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความตระหนก พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป