5 เมษายน 2565 พบ “เสือดาว” ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวครั้งแรก

ที่มา : https://tna.mcot.net/environment-916828

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว รายงานการพบ “เสือดาว” เป็นครั้งแรกในเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ. เชียงใหม่ โดยปรากฏตัวผ่านกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวติดตั้งไว้ ก่อนหน้านี้พบเพียงร่องรอย แต่การบันทึกภาพ “เสือดาว” ได้ครั้งนี้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวที่ยังอุดมสมบูรณ์มาก

สำหรับ “เสือดาว” ที่พบเป็นชนิดย่อยอินโดจีน มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า 𝘗𝘢𝘯𝘵𝘩𝘦𝘳𝘢 𝘗𝘢𝘳𝘥𝘶𝘴 𝘥𝘦𝘭𝘢𝘤𝘰𝘶𝘳𝘪 เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นเสือขนาดใหญ่รองจากเสือ สถานภาพตามกฎหมายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง CR: Critically Endangered (2019) ตามการจัดสถานภาพของ IUCN RED LIST และ จัดอยู่ใน CITES Appendix l และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535