5 สิงหาคม 2565 อียูเจอปัญหา’คลื่นความร้อน-ภัยแล้ง’ ฉุดปริมาณอาหารทั่วยุโรป

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/world/1019075

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า คลื่นความร้อนระลอกที่ 3 และภัยแล้งจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังส่งผลกระทบต่อผลผลิตด้านการเกษตรของบรรดาประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป (อียู) ที่ถือเป็นแหล่งผลิตขนมปังของโลก

คณะกรรมาธิการยุโรป (อีซี) เรียกร้องให้บรรดาชาติสมาชิกนำน้ำเสียไปบำบัด และนำกลับมาใช้ใหม่ในฟาร์มที่เผชิญปัญหาแห้งแล้ง หลังจากฝรั่งเศส และพื้นที่บางส่วนของอังกฤษเจอปัญหาภัยแล้งรุนแรงที่สุดในเดือน ก.ค.

ปัญหาภัยแล้งในฝรั่งเศสส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทำให้ต้องจำกัดการใช้น้ำเป็นวงกว้าง โดยเดือนที่แล้วปริมาณฝนที่ตกลงมามีเพียง 9.7 มิลลิเมตร การเลี้ยงปศุสัตว์มีความยากลำบากมากขึ้น เนื่องจากทุ่งหญ้าแห้งแล้ง และชลประทานถูกระงับในพื้นที่ขนาดใหญ่ทางตะวันเฉียงเหนือ และตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากขาดแคลนน้ำจืด

ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษ ระบุว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศเผชิญภัยแล้งมากที่สุดในเดือน ก.ค. ทำให้ระบบชลประทานบางแห่งจำกัดการใช้น้ำจึงส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านคน ขณะที่บรรดาเกษตรกรที่ปลูกผัก และผลไม้ เก็บเกี่ยวผลผลิตหลายประเภทได้ลดลง เช่น ถั่วและเบอร์รี่ 

ส่วนในสเปน สัปดาห์นี้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำและผลผลิตทางการเกษตรลดลง ประกอบกับพื้นที่ต่างๆ ในหลายภูมิภาคจำกัดการใช้น้ำ สเปน เป็นแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มที่สำคัญของยุโรป และสามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้ในปริมาณเกือบครึ่งหนึ่งของน้ำมันปาล์มโลก แต่พื้นที่ปลูกปาล์มลดลง  ประกอบกับระบบชลประทานมีจำกัดส่งผลให้เก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มได้ไม่ถึง 20% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา