5 สิงหาคม 2565 ประชุม TCAC ประกาศก้าวแรกของไทยลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

ที่มา : https://www.nationtv.tv/news/378882017

ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุม TCAC หรือการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ภายใต้แนวคิด “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ” โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ผลักดันให้ไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2608