5 สิงหาคม 2564 วิธีใหม่ตรวจจับผลกระทบ เมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่ม

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2157951

ทีมวิจัยนำโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแอดิเลด ในประเทศออสเตรเลียเผยว่า ไอโซโทปกำมะถันสามารถบอกอะไรได้มากมายเกี่ยวกับวัฏจักรโลกทั้งในปัจจุบันและในอดีต ทีมจึงพัฒนาวิธีใหม่โดยใช้เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่าง ๆ พร้อมกันหลายชนิด (Inductively coupled plasma-ICP) คู่กับแมสส์ สเปกโตรเมทรี (Mass spectrometry-MS) ที่เป็นเทคนิควิเคราะห์ผลการวัดสัดส่วนมวลต่อประจุ ทำให้ง่ายและรวดเร็วขึ้นในการวิเคราะห์ไอโซโทปกำมะถัน โดยเชื่อว่าจะนำมาใช้ช่วยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะมหาสมุทร แม่น้ำ และทะเลสาบน้ำจืดได้ในอนาคต เทคนิคใหม่นี้ช่วยให้ทีมวิจัยแก้ปัญหาการรบกวนทางแสงโดยการรวมกำมะถันกับองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ออกซิเจน เพื่อเพิ่มอัตราส่วนมวลต่อประจุ และเพื่อลดความเสี่ยงของการรบกวนทางแสง ซึ่งจะวัดไอโซโทปกำมะถันได้อย่างแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องใช้การทำตัวอย่างให้บริสุทธิ์ที่มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน อีกทั้งวิธีการที่คิดค้นขึ้นใหม่นี้ยังมีราคาถูกกว่าวิธีการแบบเดิมที่เคยใช้