5 สิงหาคม 2563 เขื่อนมูลบนยังวิกฤต ฝนตกน้อยน้ำไม่ไหลลงเขื่อน

ที่มา:

นายศักดิ์ดา อยู่เดช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง สูบน้ำบริเวณคลองตะกุดหิน ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา ลงสู่คลองชลประทานที่อยู่ด้านข้าง เพื่อผันน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ ๓ ตำบลของ อ. ครบุรี ประกอบด้วย ต. จระเข้หิน ต. อรพิมพ์ และ ต. ครบุรีใต้  เป็นพื้นที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ หลังได้รับการร้องขอมาจากเกษตรกรว่า กำลังขาดน้ำทำนาปี ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพร้อมน้ำมัน เร่งสูบผันน้ำให้แก่เกษตรกรวันละ ๒๐ ชม. จนกว่าสถานการณ์การขาดแคลนน้ำจะคลี่คลาย นายศักดิ์ดาระบุว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือไม่ให้ข้าวนาปีที่เพาะปลูกไปแล้วได้รับความเสียหาย  ซึ่งจะใช้วิธีการผันน้ำจากคลองธรรมชาติที่พอจะมีน้ำฝนตกลงมาในช่วงนี้ เนื่องจากไม่มีแผนการส่งน้ำลงคลองชลประทาน เพราะปริมาณน้ำภายในเขื่อนมูลบน ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ เขื่อนหลักของ จ. นครราชสีมาอยู่ในขั้นวิกฤติ สามารถส่งให้เพื่อรักษาระบบนิเวศ และการอุปโภคบริโภคเท่านั้น ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะสนับสนุนภาคการเกษตรโดยตรงได้

สถานการณ์น้ำภายในเขื่อนมูลบน ขณะนี้เหลืออยู่ที่ ๒๔.๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุกักเก็บทั้งหมดที่ ๑๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของความจุ เป็นปริมาณน้ำที่อยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ยาวนานติดต่อกันถึง ๒ ปี ประกอบกับปีนี้แทบจะไม่มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนเลย ทำให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนเพียง ๖.๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณน้ำเฉลี่ยทั้งปีที่ ๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จนสิ้นสุดฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อนเพิ่มขึ้น และจะทำให้สถานการณ์น้ำที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น