5 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าฯ เลยเผยน้ำลดแล้วเตรียมป้องระยะยาว

ที่มา:

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยถึงผลกระทบจากพายุซินลากูว่า ทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว ๔ อำเภอ คือ อ. เมืองเลย อ. เชียงคาน อ. ปากชม และ อ. นาด้วง รวม ๙ ตำบล ๓๗ หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ ๗๙๕ ครัวเรือน และขณะนี้ทุกพื้นที่น้ำได้ลดลงหมดแล้ว เหลือแต่การฟื้นฟู สั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วน มีตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขณะที่หลายหน่วยงานเข้าช่วยประชาชนที่ประสบภัยแล้ว ส่วนในการป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวนั้น ขอให้ประชาชนระวังในเรื่องของการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่จะไปขวางทางน้ำ และจะมีการใช้งบประมาณจังหวัด จัดทำเพาะพันธุ์กล้าไม้ไว้ให้ประชาชนประมาณ ๒ ล้านต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า ทำให้คอยดูดซับน้ำเวลามีสถานการณ์น้ำหลาก