5 สิงหาคม 2563 น้ำโขงที่ จ. หนองคาย ขึ้นสูงสุดในรอบปีล่าสุดอยู่ที่ ๕.๘๐ ม.

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/174616

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน จ. หนองคาย วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ อยู่ที่ระดับ ๕.๘๐ ม. ต่ำกว่าตลิ่งเพียง ๖.๔๐ ม. ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือทั้งที่ อ. เชียงแสน และเชียงของ จ. เชียงราย และ อ. เชียงคาน จ. เลยมีระดับเพิ่มขึ้น เนื่องจากฝนตกหนักทางตอนเหนือทั้งไทยและ สปป. ลาว จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนซินลากูข เจ้าของโป๊ะแพ และเรือที่อยู่ในแม่น้ำโขงเพิ่มเชือกสลิงที่ยึดโป๊ะแพและเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปรับโป๊ะแพ และสะพานขึ้นลงให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกันกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาก็ต้องดูแลกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด คอยปรับเชือกและสลิงที่ยึดกระชังปลาให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำที่ขึ้นลงเช่นเดียวกัน