5 มีนาคม 2565 ไฟป่าลามหนัก บ้านนาเม็ง 3 วันยังไม่ดับ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6923778

WEVO สื่ออาสา รายงานเหตุไฟป่า บริเวณป่าชุมชน บ้านนาเม็ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยชาวบ้านในพื้นที่ เล่าว่า วันนี้ นับเป็นวันที่ 3 และเป็นวันที่ไฟลุกลามหนักหนักที่สุด โดยเห็นได้ชัดว่ากำลังลามไปอีกม่อน ขณะที่ตลอดทั้งวัน สามารถมองเห็นกลุ่มควันได้อย่างชัดเจน

โดยรายงานจาก กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ระบุข้อมูลการเกิดจุด Hotspot ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พบว่า มีมากถึง 64 จุด มากเป็นอันดับ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นรองเพียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่เกิดจุด Hotspot ในพื้นที่มากสุด ถึง 72 จุดด้วยกัน