5 มีนาคม 2563 ไฟป่าไหม้อุทยานแห่งชาติทับลานเพิ่ม 2 จุด เจ้าหน้าที่คุมได้แล้ว

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/616745

นางมาละนี จินดารัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี รายงานสถานการณ์กรณีไฟป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน อ. นาดี จ. ปราจีนบุรีว่า ยังมีกลุ่มควันที่เกิดจากการลุกไหม้ ทำให้เกิดไฟไหม้ป่า เกิดขึ้น 2 จุด เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง เข้าดับไฟตั้งแต่เมื่อบ่ายของวันที่ 4 มี.ค. 63 ประกอบด้วย

จุดที่ 1 กลุ่มควันบนชายเขา บ้านทับลาน หมู่ 1 ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เพราะอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 8 กม.

จุดที่ 2 กลุ่มควันบริเวณชายเขาใกล้ผาเก็บตะวัน เกิดจากการลุกไหม้ของต้นไม้ กอไผ่ชายเขา เจ้าหน้าที่ได้ทำแนวกันไฟเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กลุ่มควันอยู่ห่างจากบ้านวังใหม่ หมู่ที่ 8 ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี ประมาณ 13 – 15 กิโลเมตรจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่