5 มีนาคม 2563 บินสำรวจอากาศ จ. เลย เตรียมทำฝนหลวงเติมน้ำรับมือแล้ง

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5e6069a3e3f8e40af141cfab

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย น.ส.วาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ. ขอนแก่น และนายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจสอบสภาพอากาศเตรียมทำฝนหลวงช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำหมานตอนบน บ้านโป่งเบี้ย ต. น้ำหมาน อ. เมืองเลย และอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ บ้านสวนปอ ต. แก่งศรีภูมิ อ. ภูหลวง เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำโดยรวมทั้งสองแห่งเหลือน้อย และเป็นแหล่งน้ำสำคัญใช้ผลิตประปาจ่ายในหลายพื้นที่ นายชัยวัฒน์กล่าวว่า จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า อ่างเก็บน้ำหมานตอนบน มีพื้นที่รับน้ำฝน 100 ตารางกิโลเมตร และอ่างเก็บน้ำน้ำเลยฯ มีพื้นที่รับน้ำฝน 400 – 500 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งมีความสำคัญหล่อเลี้ยงชาวจังหวัดเลย หากสภาพอากาศพร้อมเมื่อใดจะสามารถทำฝนหลวงได้ทันที ด้าน น.ส.วาสนา  กล่าวว่า การทำฝนหลวงต้องตรวจสอบแบบวันต่อวัน หากความชื้นสัมพัทธ์ กระแสลม และการยกตัวของอากาศเอื้ออำนวย ทางฝนหลวงพร้อมปฏิบัติการได้ แต่ช่วงนี้เป็นหน้าแล้งสภาพอากาศอาจไม่สามารถบินทำฝนหลวงได้ทุกวัน ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ได้วางแผนเตรียมความพร้อมไว้แล้ว.-สำนักข่าวไทย