5 มิถุนายน 2563 พบมวลอากาศบริสุทธิ์สะอาดที่สุดของโลกเหนือมหาสมุทรแอนตาร์กติก

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/features-52924565

ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามักได้ยินได้ฟังรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศอยู่บ่อยครั้ง จนดูเหมือนว่าแทบจะไม่หลงเหลือบริเวณที่อากาศยังมีคุณภาพดีเลิศและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกต่อไป แต่ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียร่วมกันสำรวจบรรยากาศเหนือมหาสมุทรใต้ (Southern Ocean) หรือมหาสมุทรแอนตาร์กติกที่เรารู้จักกันดีจนพบว่า มีมวลอากาศเหนือผิวน้ำทะเลบริเวณหนึ่งที่เรียกได้ว่า บริสุทธิ์สะอาดที่สุดในโลก

รายงานวิจัยดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร PNAS ระบุว่า มวลอากาศบริสุทธิ์นี้อยู่เหนือมหาสมุทรส่วนที่คั่นกลางระหว่างเกาะทัสเมเนีย (Tasmania) ของประเทศออสเตรเลียและทวีปแอนตาร์กติกา ตรงบริเวณละติจูดที่ ๕๔ – ๖๒ องศา โดยเป็นชั้นของอากาศที่อยู่ในเขตแดนรอยต่อระหว่างผิวน้ำทะเลและกลุ่มเมฆที่ก่อตัวในระดับต่ำ ผลการตรวจวิเคราะห์ละอองลอย (Aerosol) ในอากาศบริเวณดังกล่าว พบว่า ไม่มีอนุภาคของมลพิษปนเปื้อน รวมทั้งไม่มีละอองลอยชีวภาพ (Bioaerosol) ที่ปลิวมาจากส่วนอื่นของโลกและที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์เลยแม้แต่น้อย

นอกจากนี้ ผลตรวจวัดปริมาณและชนิดของแบคทีเรียในอากาศเหนือมหาสมุทรแอนตาร์กติกยังพบว่า ยิ่งเดินทางลงใต้ไปมากขึ้นเท่าไหร่ ความหลากหลายของชนิดพันธุ์แบคทีเรียก็ยิ่งลดลง โดยแบคทีเรียในอากาศที่พบจะมาจากละอองน้ำทะเลโดยตรงเท่านั้น การค้นพบมวลอากาศบริสุทธิ์ดังกล่าวนับว่าน่าทึ่งอย่างยิ่ง เนื่องจากตามปกติแล้วระบบไหลเวียนของอากาศทั่วโลกนั้นเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดี จนยากที่มลพิษจากบริเวณใดบริเวณหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศจากภาคพื้นทวีปจะไม่แพร่กระจายไปถึง ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยคล้ายกันที่ทำในเขตร้อนและบริเวณซีกโลกเหนือ ซึ่งพบว่า มีการกระจายตัวของจุลินทรีย์ในอากาศไปไกล และผสมปนเปกันจากหลายแหล่งกำเนิดมากกว่า เมื่อเทียบกับกรณีของอากาศเหนือมหาสมุทรแอนตาร์กติก