5 มกราคม 2564 บัมเบิลบีเรียนรู้หาตำแหน่งดอกไม้ได้ดีที่สุด

ที่มา:

https://www.thairath.co.th//news/foreign/2006223

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ. นาตาลี เฮมเพิล เดอ อิบาร์รา นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยพฤติกรรมสัตว์แห่งมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ ในอังกฤษ ตรวจสอบการบินของผึ้งบัมเบิลบีที่บ่งชี้ถึงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่ผึ้งมักจะแสดงออกหลังบินถอนตัวจากดอกไม้ สิ่งที่น่าสนใจจากการวิจัยนี้เผยว่า ผึ้งจะทำแบบเดียวกันนั่นคือ มองย้อนกลับไปซ้ำๆ เพื่อจดจำตำแหน่งของดอกไม้ ทั้งนี้ เรื่องที่ไม่รู้กันอย่างแพร่หลายก็คือ แมลงผสมเกสรจะเรียนรู้ และพัฒนาความชอบดอกไม้แต่ละชนิด แต่แท้จริงแล้วผึ้งบัมเบิลบีจะสามารถเลือกดอกไม้เองได้ โดยเฉพาะบัมเบิลบีตัวใหญ่จะใช้เวลาในการเรียนรู้ตำแหน่งที่ตั้งของดอกไม้ได้ดีที่สุด ขณะที่บัมเบิลบีที่มีขนาดเล็กกว่า มีระยะการบินสั้นกว่า แถมมีความสามารถในการบรรทุกน้ำหวานได้น้อยกว่า กลับไม่ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับดอกไม้ที่มีน้ำหวานอุดมสมบูรณ์ที่สุด

การวิจัยนี้จึงน่าแปลกใจตรงที่พบว่า ขนาดของผึ้งเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจและพฤติกรรมการเรียนรู้ ผึ้งที่มีขนาดใหญ่กว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของมันก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของสารละลายซูโครสในดอกไม้ ส่วนผึ้งขนาดเล็กจะใช้ความพยายามเรียนรู้ตำแหน่งที่ตั้งของดอกไม้เหมือนกัน แต่ไม่ได้สนความเข้มข้นของซูโครสว่าจะสูงหรือต่ำ ความแตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่แตกต่างกันของผึ้งในอาณานิคมของพวกมันนั่นหมายความว่าบัมเบิลบีตัวใหญ่สามารถบรรทุกน้ำหวานได้มากและบินสำรวจไกลจากรังได้มากกว่าบัมเบิลบีตัวเล็ก