5 พฤษภาคม 2565 ไบเดนประกาศภาวะภัยพิบัติ ไฟป่ารุนแรงที่รัฐนิวเม็กซิโก

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/1017409/

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประกาศภาวะภัยพิบัติในพื้นที่ทางเหนือของรัฐนิวเม็กซิโก ซึ่งเผชิญกับไฟป่ารุนแรงประมาณ 10 แห่ง ตั้งแต่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมา และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย เพื่อระดมความช่วยเหลือจากส่วนกลางคือ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และสำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินส่วนกลาง เข้าสู่พื้นที่ประสบภัย ทั้งนี้ ในบรรดาไฟป่าที่รัฐนิวเม็กซิโกกำลังเผชิญ รวมถึงการรวมตัวของไฟป่าคาล์ฟ แคนยอน/เฮอร์มิตส์ พีค ที่เผาทำลายพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 160,000 เอเคอร์ รวมถึงการสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือนอย่างน้อย 227 หลัง นับเป็นไฟป่าขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐนิวเม็กซิโก และรุนแรงที่สุดของสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ต้นปีนี้

ภัยธรรมชาติครั้งนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาซึ่งระบุว่า ร้อยละ 80 ของพื้นที่ทางตะวันตกในสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงกว่าปกติในปีนี้ เพิ่มความเสี่ยงให้แก่การเกิดไฟป่าที่รุนแรง และยาวนานกว่าปกติ ขณะที่รายงานโดยศูนย์สังเกตการณ์ไฟป่าของสหรัฐอเมริการะบุว่า พื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากไฟป่านับตั้งแต่ต้นปีนี้ มากกว่าสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่าสองเท่า และมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปีล่าสุดถึงร้อยละ 70 นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์ไปในทางเดียวกัน ว่า อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณหิมะในบริเวณนี้ลดลง จึงตามมาด้วยฤดูกาลไฟป่าที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ