5 พฤษภาคม 2565 ฮือฮา ค้นพบหินแกะสลักนางอัปสราของเก่าจากศตวรรษที่ 12 ในปราสาทแห่งนครธม

ที่มา: https://mgronline.com/travel/detail/9650000042328

องค์การอัปสราแห่งชาติกัมพูชาเปิดเผยว่า คณะนักโบราณคดีค้นพบชิ้นส่วนหินแกะสลักภาพนางอัปสราจากศตวรรษที่ 12 หลายชิ้นบริเวณอุทยานโบราณคดีอังกอร์ใน จ.เสียมราฐ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ หินแกะสลักดังกล่าวถูกค้นพบบริเวณกำแพงทิศเหนือของทางข้ามประตูตาคาบ (Takav Gate) ในปราสาทนครธมซึ่งเป็นพื้นที่ที่คณะนักโบราณคดีกำจัดพืช และเก็บกวาดดินจากโครงสร้างส่วนล่างระหว่างการบูรณะซ่อมแซม

คิม เซง เภียกเดย หนึ่งในนักโบราณคดีกล่าวว่า หินที่มีการแกะสลักภาพนางอัปสราหลายชิ้น และหินแกะสลักตกแต่งชิ้นอื่น ๆ ถูกใช้เป็นกำแพงทิศเหนือของทางข้ามดังกล่าว โดยระบุว่า หินแกะสลักภาพนางอัปสราเหล่านี้คล้ายกับภาพนางอัปสราบนเสาของปราสาทบายนขณะหินแกะสลักชิ้นอื่น ๆ มีรูปร่างเหมือนกับภาพแกะสลักที่ประดับโครงสร้างประตูตาคาบซึ่งสันนิษฐานว่า ภาพแกะสลักนางอัปสราแบบบายนอาจถูกสร้างพร้อมประตูตาคาบ และปราสาทบายนระหว่างช่วงปลายศตวรรษที่ 12 และต้นศตวรรษที่ 13

เภียกเดย เผยว่า คณะนักโบราณคดีขุดค้นในขั้นตอนถัดไป เพื่อค้นหาเทวรูปที่หล่นลงคูน้ำบริเวณตอนเหนือของทางข้ามเพื่อนำเทวรูปเหล่านี้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม ประตูตาคาบเป็น 1 ใน 5 ประตูของนครธมซึ่งถูกสร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยนครธมถือเป็นหนึ่งในปราสาทสำคัญของอุทยานโบราณคดีอังกอร์ขนาด 401 ตารางกิโลเมตรซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปีค.ศ. 1992