5 พฤษภาคม 2564 ทีมนักวิจัยพัฒนาระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินผ่านสมาร์ทโฟน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2084041

ในช่วงที่เกิดภัยธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาพังลง เนื่องจากไฟฟ้าหรือเครือข่ายโทรศัพท์ขัดข้อง เป็นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ข้อมูลและการจัดการเหตุฉุกเฉินให้แก่ผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งให้ทราบถึงอันตรายหรือเส้นทางอพยพ ร้อยละ ๙๖ ของผู้ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้งานสมาร์ทโฟน เคยมีกรณีที่ผู้คนได้รับการแจ้งเตือนฉุกเฉินแบบไร้สายเพียงไม่กี่ร้อยรายการจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น ต่างจากการแจ้งเตือนถึง ๒ ล้านรายการที่ส่งโดยหน่วยบริการสภาพอากาศแห่งชาติ นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยอลาบามา เบอร์มิงแฮม ในประเทศสหรัฐอเมริกา เผยว่า ได้แก้ไขความไร้ประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อความฉุกเฉินหรือความเสี่ยง ที่ปกติแล้วข้อความจะถูกส่งไปยังสาธารณะผ่านสื่อกระจายเสียงหรือสัญญาณภาพ โดยสร้างและทดสอบระบบใหม่เรียกว่า อินไซต์ (InSight) ที่ใช้บลูทูธ สามารถทำงานได้ในช่วงภัยพิบัติแม้ในกรณีที่ไม่มีระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือจีพีเอส (GPS) และเครือข่ายโทรศัพท์ที่บอกข่าวแจ้งเตือนและช่วยป้องกันชีวิต

ระบบอินไซต์ถูกออกแบบให้เป็นบีคอนหรือฮาร์ดแวร์ชิ้นจิ๋วที่ปล่อยสัญญาณแบบบลูทูธ ราคาไม่แพง ใช้งานง่ายในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ ผู้ตอบสนองคนแรกสามารถโยนมันไปยังสถานที่เฉพาะ เพื่อทำเครื่องหมายจุดอันตรายหรือเส้นทางอพยพได้อย่างรวดเร็ว บีคอนได้รับการทดสอบในสถานการณ์ฉุกเฉินที่แตกต่างกัน ๓ แห่ง ได้แก่ สถานที่ก่อสร้าง ทางแยกจราจร และเส้นทางอพยพ ผลการศึกษาระบุว่า เมื่อผู้ใช้อยู่บนทางเท้า หรือบนจักรยาน ก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากบีคอนสู่สมาร์ทโฟน ในขณะที่ห่างจากสัญญาณเตือนไม่ถึง ๖๐ ม.