5 พฤศจิกายน 2564 ในระยะ 9 เดือน ทั่วโลกปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ สูงเทียบเท่าปี 2562

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/527208

เลอ เกเร (Le Quéré) นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส และเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอีสต์ แองเกลีย (University of East Anglia) ออกมาเปิดเผยผลการวิจัยฉบับล่าสุด และเป็นผลมาจากการเฝ้าติดตาม การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก โดยบ่งชี้ว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ โลกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศมากถึง 36,400 ล้านตัน ซึ่งสูงเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2562 หรือเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ที่มีการปล่อยก๊าซดังกล่าวมากถึง 36,700
ล้านตันระบุว่า ในช่วงเริ่มแรกของการระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการล็อกดาวน์ ทำให้การปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงมาก แต่ปรากฎว่า ขณะนี้ทั่วโลกเดินหน้าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเทียบเท่ากับก่อนเกิดการระบาดแล้ว ซึ่งทาง เลอ เกเร คาดไว้อยู่แล้วว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะกลับมามากขึ้นหลังการปลดล็อกมาตรการล็อคดาวนื ทว่ามันกลับมากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ จีน เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วทั้งโลก ทั้งนี้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อการเพิ่มขึ้นของสภาวะโลกร้อน