5 พฤศจิกายน 2563 คล้ายหอฟ้าเทียนถาน ประเทศจีนขุดพบหอบวงสรวงเก่า ๑,๕๐๐ ปีเร้นกายในภูเขามองโกเลียใน

ที่มา:

https://mgronline.com/china/detail/9630000113525

นักโบราณคดีพบสิ่งก่อสร้างทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ๑๕.๕ ม. มีลักษณะคล้ายหอสักการะฟ้าเทียนถานในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง (ปี ค.ศ. ๑๓๖๘ – ๑๖๔๔) และราชวงศ์ชิง (ปี ค.ศ. ๑๖๔๔ – ๑๙๑๑) ใช้สำหรับบูชาเทพเจ้า นอกจากนี้ ยังขุดพบแท่นยืนสำหรับเหล่าขุนนางและนายทหารระหว่างที่จักรพรรดิกำลังประกอบพิธี และพบกระดูกม้า แพะ และเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สำหรับสักการบูชาอีกด้วย

นายจาง เหวินผิง รองหัวหน้าสถาบันวิจัยด้านโบราณวัตถุและโบราณคดีเปิดเผยว่า สถานที่นี้น่าจะเป็นที่บวงสรวงเทพเจ้าของจักรพรรดิเซี่ยวเหวินแห่งราชวงศ์เว่ยเหนือ (ปี ค.ศ. ๓๘๖ – ๕๕๗) เพื่อบวงสรวงสวรรค์ก่อนที่พระองค์จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองลั่วหยาง การค้นพบดังกล่าวมีความสำคัญต่อการศึกษาพิธีบูชาเทพเจ้าของจักรพรรดิ ตลอดจนระบบพิธีกรรมของราชวงศ์เว่ยเหนือ