5 ธันวาคม 2565 บางจากผนึกพันธมิตรจัดกิจกรรม “คลองสวยน้ำใส” วันสิ่งแวดล้อมไทย

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9650000115004

บางจากจับมือพันธมิตรรักษ์โลก ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการคลองสวยน้ำใส
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2565 มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองข้างโรงกลั่นน้ำมันบางจากและพื้นที่โดยรอบให้สะอาดสวยงาม ก่อนติดตั้งระบบบำบัดน้ำ
เพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมในระยะต่อไป

  ภายในงานมีจัดแสดงโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
ยามยาก หรือ Green Shelter ข้อมูลความรู้ในการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นน้ำมันเครื่องบิน และสาธิตวิธีการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วในโครงการทอดไม่ทิ้ง รวมถึงกิจกรรม ทำ EM BALL กิจกรรมรับมอบกล่องนม UHT และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์