5 ธันวาคม 2563 “ปากพนัง” ยังอ่วม มวลน้ำทะลักเข้าท่วมสูง

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/content/64364

สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเพียงบางพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมสูงรอการระบายน้ำออก แต่ที่น่าห่วงคือมวลน้ำจาก อ. ลานสกา และ อ. พระพรหม ที่กำลังไหลลงสู่ลุ่มน้ำปากพนัง เป็นพื้นที่ที่สุดท้ายที่รับมวลน้ำทั้งหมดก่อนระบายสู่ทะเลอ่าวไทย ซึ่งมวลน้ำจะไหลผ่าน อ. เฉลิมพระเกียรติ และ และ อ. เชียรใหญ่ แล้วไหลสู่ลงพื้นที่ อ. ปากพนัง ทำให้ขณะนี้ อ. ปากพนัง มีระดับน้ำท่วมสูง ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนในช่วงบ่ายถึงค่ำไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้ล่าช้าในช่วงเวลาดังกล่าว

นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดร้อน หากพื้นที่ใดมีความจำเป็นต้องอพยพก็ขอให้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพเพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งได้เคลื่อนย้ายรถยกสูงและเรือท้องแบนจากพื้นที่โซนภูเขาที่คลี่คลายแล้วมาประจำที่ อ. ปากพนัง และ อ. เชียรใหญ่ และให้ชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมด้วยเพื่อเร่งการระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด

ล่าสุด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบภัยพิบัติทั้ง 23 อำเภอ 1192 หมู่บ้าน 114 ชุมชนในเขตเทศบาล มีผู้ประสบภัยกว่า 210,000 ครัวเรือน ประมาณ 585,000 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 900,000 ไร่ ทั้งนาข้าว พืชสวน พืชไร่ และประมงประมาณ 20,000 ไร่