5 ธันวาคม 2563 นามิเบีย ชาติแอฟริกา เปิดประมูล “ช้างป่า” 170 ตัว หนีภัยแล้ง ประชากรพุ่ง

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_5464784

รอยเตอร์ รายงานว่า กระทรวงสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการท่องเที่ยวนามิเบีย ประเทศในทวีปแอฟริกา เปิดการประมูล ช้างป่า 170 ตัว เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง จำนวนประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้น และช้างกระทบกระทั่งกับมนุษย์มากขึ้น ทั้งที่ ช้างป่านามิเบียเป็นหนึ่งในสัตว์หลายชนิดที่กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากถูกล่า ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และหลายปัจจัยนิเวศวิทยา

กระทรวงสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการท่องเที่ยวนามิเบีย จะเปิดการประมูลช้างป่าให้ทั้งคนในประเทศ หรือคนต่างประเทศที่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เข้มงวดได้ รวมถึงสถานกักกันสัตว์และใบรับรองการติดตั้งรั้วล้อมรอบสำหรับสถานกักกัน ผู้ซื้อชาวต่างชาติต้องแสดงหลักฐานด้วยว่า เป็นหน่วยงานอนุรักษ์ในประเทศนั้นๆ จะอนุญาตนำเข้าช้าง

ทั้งนี้ นามิเบียเหมือนกับหลายชาติในแอฟริกา ที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างคุ้มครองสัตว์ป่าที่มีมูลค่าสูง เช่น ช้าง และ แรด พร้อมกับการจัดการอันตรายเมื่อรุกล้ำถิ่นอาศัยของมนุษย์

แผนการขับเคลื่อนเพื่ออนุรักษ์ช้างของนามิเบียได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ จำนวนประชากรช้างก้าวกระโดดจาก 7,500 ตัว ในปี 2538 เป็น 24,000 ตัว ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม นามิเบียกำลังพิจารณาถอนตัวออกจากกฎควบคุมการค้าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ทั่วโลก ภายหลังที่นานาชาติปฏิเสธข้อเสนอผ่อนคลายข้อจำกัดในการล่าสัตว์และการส่งออกแรดขาวนามิเบีย ระหว่างการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เมื่อปีที่แล้ว