5 พฤศจิกายน 2565 ทำความรู้จักมาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อม : ภาษีคาร์บอนในประเทศ

ที่มา : https://www.thansettakij.com/technology/technology/545758

“ภาษีคาร์บอน“ หนึ่งในมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการศึกษา ล่าสุด ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ออกบทความ ประเมินกรณีจัดเก็บภาษีคาร์บอนทางตรงจากการผลิต คาดจะมีโรงงานไทยกว่า 4.5 หมื่นแห่ง ต้องรายงานเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานเข้มข้น

  ภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เป็นภาษีที่เก็บจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (NO2) หรือก๊าซกลุ่มฟลูโอริเนต
(F-Gases) ที่มีคุณสมบัติทำลายชั้นโอโซน เช่น ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เป็นต้น โดยฐานภาษีคาร์บอน
ที่ใช้ในการจัดเก็บมี  2 แบบ

  1. จัดเก็บภาษีทางตรงจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตสินค้า และ

  2. จัดเก็บภาษีทางอ้อมตามการบริโภค