5 กุมภาพันธ์ 2565 พบ “เต่าปูลู” หายากมาก ในกล่องเตรียมส่งออก

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3168376

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด เจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอด เจ้าหน้าที่ทหาร ได้ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิด เมื่อมาถึงบริเวณท่าข้ามธรรมชาติบ้านวังแก้วท่า 23 ม. 4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ตรวจพบกล่องโฟม จำนวน 2 กล่อง ซึ่งไม่พบบุคคลใด และไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ จึงร่วมกันตรวจสอบ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเต่า เมื่อตรวจสอบชนิดภายหลังพบเป็นชนิด “เต่าปูลู” จำนวน 20 ตัว ไม่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่าแต่อย่างใด จึงได้รวบรวมเอกสารหลักฐานนำส่ง สภ.แม่สอด ดำเนินคดีตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา17 มาตรา 23 มาตรา 93 ประกอบมาตรา 112 และ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 242 มาตรา 246 ประกอบมาตรา 166 มาตรา 167 และมาตรา 252 สำหรับของกลางจะได้นำส่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น เพื่อเก็บรักษาตามระเบียบต่อไป

สำหรับ “เต่าปูลู”เป็นสัตว์หายากมากๆ เป็นดัชนีที่บ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เนื่องจากเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ กฎหมายจัดให้เต่าปูลูเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวง กําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่า คุ้มครอง พ.ศ.2546 IUCN (2011) จัดสถานภาพการอนุรักษ์ (Conservation status) เป็น สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN – Endangered) การคุ้มครองตามอนุสัญญา CITES (2011) จัดอยู่ในบัญชี 2 (Appendix II)