5 กุมภาพันธ์ 2565 พบ “กระเบนนก”สัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ แหวกว่ายกลางน้ำสวยใสที่ “เกาะสุรินทร์”

ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9650000011743

เพจอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ – Mu Ko Surin National Park เผยคลิปสั้น ๆ แต่หาชมยากของ “กระเบนนก” กำลังแหวกว่ายอย่างสวยงาม ท่ามกลางน้ำทะเลสวยใส โดยแอดมินเพจระบุว่า พบกระเบนนกตัวนี้บริเวณอ่าวไทรเอน ซึ่งนาน ๆ จะพบเห็นสักครั้ง

กระเบนนก (Spotted Eagle Ray) หรือกระเบนจุดขาว หรือกระเบนเนื้อดำ หรือกระเบนค้างคาว (ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Aetobatus ocellatus) ได้รับฉายาว่าเป็น “วิหคแห่งท้องทะเล” เป็นสัตว์ที่อยู่ในบัญชีแดง (Red List) ของ IUCN องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) ในระดับโลก

กระเบนนกมีลักษณะลำตัวเป็นทรงขนมเปียกปูน มีจุดสีขาวกระจายทั่วไปบนหลัง ส่วนหางยาวมากเมื่อเทียบกับลำตัว ที่โคนหางมีเงี่ยง 2-6 อัน โดยจะออกลูกครั้งละ 1-6 ตัว ขนาดโตเต็มวัยลำตัวมีความยาวประมาณ 1.5 เมตร ปัจจุบันกระเบนนก พบกระจายอยู่ในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก ส่วนในน่านน้ำของท้องทะเลไทยทั้งอ่าวไทยและอันดามัน จะพบเจอกระเบนชนิดนี้ได้ยาก นาน ๆ จะเจอสักครั้ง อาทิ ที่เกาะเต่า เกาะพีพี และที่หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นต้น