5 กุมภาพันธ์ 2565 จับบ่อขยะเถื่อนทั่วกรุง

ที่มา : https://www.naewna.com/local/633433

กก.1 บก.ปทส. ได้ทำการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพฯ พบว่ามีการร้องเรียนปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย ที่สร้างความเดือดร้อนส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาโดยตลอด ซึ่งเกิดจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นแหล่งอาหารและ เพาะพันธุ์แมลงนำโรค, ขยะมูลฝอยกระจัดกระจายมีสภาพที่ไม่น่าดู, มีก๊าซส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งแพร่กระจายสิ่งสกปรกไปสู่แหล่งน้ำและพื้นดินใกล้เคียง กก.1 บก.ปทส. จึงได้ “ปฏิบัติการ SHUT DOWN! บ่อขยะเถื่อนทั่วกรุง” 

สำหรับ “ปฏิบัติการ SHUT DOWN! บ่อขยะเถื่อนทั่วกรุง” ของทาง บก.ปทส. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ โดยพบการกระทำความผิดจำนวน 23 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้ เขตมีนบุรี จำนวน 3 จุด เขตสวนหลวง จำนวน 1 จุด เขตลาดกระบัง จำนวน 2 จุด เขตคลิ่งชัน จำนวน 1 จุด เขตประเวศ 2 จุด เขตคลองสามวา จำนวน 3 จุด เขตสะพานสูง จำนวน 5 จุด เขตหนองแขม จำนวน 2 จุด เขตสายไหม จำนวน 1 จุด เขตภาษีเจริญ จำนวน 1 จุด