5 กุมภาพันธ์ 2563 “เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี” ปล่อยน้ำเพิ่มเป็น 2 ล้าน ลบ.ม. แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/130810

คณะกรรมการส่วนอำนวยการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ( ภัยแล้ง ) จ. จันทบุรี ได้มีมติที่ประชุมในการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนคิรีธาร ผ่านมายังแม่น้ำจันทบุรีจาก 6 แสนลูกบาศก์เมตร เป็น 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอแก่ประชาชนในเขตเมือง โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภค น้ำต้นทุนการผลิตประปา

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทุกวันพุธจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนคิรีธาร อ. มะขาม ลงมาครั้งละ 6 แสนลูกบาศก์เมตร แต่ปริมาณน้ำที่ลงมาถึงฝายยางยังไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองจันทบุรี เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้ง และน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา คณะกรรมการส่วนอำนวยการ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ( ภัยแล้ง ) จ. จันทบุรี จึงมีมติให้ปล่อยน้ำเพิ่มพร้อมทั้งขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่เป็นแนวคลอง แม่น้ำไหลผ่าน งดสูบน้ำที่ปล่อยเพิ่มเติมตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันนี้ ( 5 ก.พ. 63 ) ถึง 12.00 น. วันศุกร์ที่ 7 ก.พ. ในรอบนี้ รวมทั้งได้มีการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ผนึกกำลังทหารจาก มทบ.19 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตามแนวลำคลองเพื่อขอความร่วมมือเกษตรกรไม่สูบน้ำในห้วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ปริมาณน้ำไหลไปถึงฝายยาง ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี ป้องกัน และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พร้อมกันนี้ จ. จันทบุรีขอความร่วมมือเกษตรกร และประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า รักษาสมดุลปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอต่อการใช้ตลอดฤดูกาล เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้ง