5 กันยายน 2565 พบวาฬเพชฌฆาตดำฝูงใหญ่ที่บางสะพานน้อย

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000084995

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 65 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่าได้รับรายจากศูนย์วิจัย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ว่าจากการสำรวจประชากรสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มประชากรไกลฝั่ง ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเล จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม โดยการสำรวจทางเรือแบบ Line transect ผลการสำรวจในช่วงวันที่ 24 ส.ค -4 ก.ย. พบฝูงวาฬเพชฌฆาตดำ (False killer whale; Pseudorca crassidens) ฝูงใหญ่ประมาณ 38 ตัว เข้ามาหากินบริเวณนอกชายฝั่งทะเล ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ระดับความลึกน้ำ 28 เมตร พบพฤติกรรมรวมฝูงว่ายน้ำหาอาหาร การตรวจสุขภาพจากการสังเกตระยะไกล พบว่าวาฬเพชฌฆาตดำมีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ บางตัวพบบาดแผลบนผิวหนังจากพฤติกรรมฝูง