5 กันยายน 2565 ประมงชุมชนครบุรีปล่อยกุ้งก้ามกรามลงเขื่อนลำแชะเพิ่มหลังพบโตดีมีทางเลือกทำประมงใหม่

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1425966

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 65 นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนายอายุวัฒน์ อนุตรอริยกุล ประมงอำเภอ นำประชาชนในพื้นที่ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในเขื่อนลำแชะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 เขื่อนหลักของ จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มจำนวนและความหลากหลายให้แก่พันธุ์สัตว์น้ำภายในเขื่อน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มแหล่งอาหาร ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ และทำการประมง สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว หลังจากที่สิ้นสุดฤดูการห้ามจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูปลาวางไข่ในวันที่ 31 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา โดยในวันนี้ทางสำนักงานประมงอำเภอครบุรี ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดจากสถาบันวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จำนวนสองแสนห้าหมื่นตัว และทางกลุ่มอาสาสมัครประมงชุมชนจัดหาพันธุ์กุ้งก้ามกรามอีกสองหมื่นตัว มาร่วมปล่อยลงสู่เขื่อนลำแชะ ซึ่งที่ผ่านมา ทางหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนพันธุ์ปลาภายในเขื่อนมีความหลากหลาย ที่สำคัญได้มีการทดลองปล่อยกุ้งก้ามกรามกว่า 300,000 ตัว ซึ่งปรากฏว่าประสบความสำเร็จ กุ้งสามารถเจริญเติบโตได้ดี ทำให้ชาวบ้านมีทางเลือกในการทำการประมงมากยิ่งขึ้น และในปีนี้จึงทางสำนักงานประมงอำเภอ จะได้ทำการจัดหาพันธุ์กุ้งมาปล่อยเพิ่มเติม เพื่อให้มีการเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นต่อไปอีก อย่างต่อเนื่องด้วย