5 กันยายน 2565 กทม.เดินหน้า “ชุมชนจักรยาน” ตั้งเป้าลดมลพิษ

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/319087

ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสถาบันการเดินและการจักรยานไทย กล่าวว่าไม่มีเมืองใหญ่ที่ไหนในโลกรวมทั้ง กทม. ที่สามารถทำเมืองจักรยานได้ เพราะพื้นที่ใหญ่และระยะทางไกลเกินไป แต่ถ้าเป็น “ชุมชนจักรยาน” อาจเป็นไปได้เพราะการขี่จักรยานในชีวิตประจำวันใช้ระยะทางไม่มาก แต่จะไปให้ถึงจุดนั้นได้ มีความเห็นว่าผู้บริหาร กทม. ต้องเข้าใจก่อนว่าระบบจักรยานไม่ใช่มีแค่ทางจักรยาน หรือแค่เรื่องความปลอดภัย แต่ยังมีเรื่องความต่อเนื่อง ความสะดวกสบาย และทางลัดที่ไม่ต้องไปอ้อมไกล ๆ ข้อเสนอนี้ ได้รับการตอบรับจาก 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทั่วประเทศ รวมทั้ง กทม. ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนจักรยาน เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา ตั้งเป้าหมายให้คนในชุมชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยท้องถิ่นมีภารกิจสำคัญที่จะต้องสร้างระบบจักรยาน ที่ชุมชนต้องการ และส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น ชุมชนไหนที่มีคนขี่จักรยานอยู่แล้ว กทม.ก็จะสนับสนุนจุดเชื่อมต่อระหว่างทางจักรยานในชุมชนกับระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ คือต้องทำทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ไปพร้อมกับให้คนรักจักรยานมากขึ้น ก่อนหน้านี้ ตัวแทนจากสำนักงานการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และเครือข่ายจักรยาน ได้ร่วมกันสำรวจจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ทางจักรยาน 2 เส้นทางหลัก ได้แก่ ทางเลียบด่วนรามอินทรา และทางเลียบคลองแสนแสบ ซึ่งบางจุดสามารถดำเนินการได้เลย โดยใช้งบประมาณค้างท่อปี 2565 ขณะบางจุดต้องรองบประมาณปี 2566