5 กันยายน 2564 รวบขบวนการตัดไม้ในป่ากลางดึกในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ที่มา : https://tna.mcot.net/environment-773559

ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณนำเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ อว.1 (ถ้ำพระธาตุ) และสายตรวจส่วนกลางรวม 12 นายไปดักซุ่มบริเวณป่าชายน้ำบ้านน้ำโจน ต. ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี เนื่องจากได้รับจากสายข่าวว่า มีกลุ่มบุคคลจะลักลอบเข้าไปทำไม้ จนถึงเวลาประมาณ 23.00 น. จึงได้ยินเสียงเลื่อยโซ่ยนต์ เมื่อติดตามเสียง พบเห็นกลุ่มบุคคลกำลังร่วมกันใช้เลื่อยไม้ในบริเวณดังกล่าว จึงกระจายกำลังปิดล้อมและแสดงตนเพื่อตรวจค้นและจับกุม เมื่อผู้กระทำผิดเห็นเจ้าหน้าที่จึงพากันวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าลึกโดยอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทาง เจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดในบริเวณที่เกิดเหตุได้ 1 คน ซึ่งยอมรับว่าทำหน้าที่เป็นมือเลื่อยหลัก จากการสอบถามผู้ต้องหาที่จับได้บริเวณที่เกิดเหตุ ให้การซัดทอดว่า ร่วมกับพวกอีก 5 คนที่หลบหนีไปได้ เข้ามาลักลอบตัดไม้ โดยทุกคนได้ค่าแรงคนละ 500 บาท/คืน

สำหรับการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ดังนี้

  1. พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (2) ฐาน “ร่วมกันเก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลายหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ มาตรา 19 (6) ฐาน “ร่วมกันเข้าไปดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ มาตรา 20 ฐาน “บุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
  2. พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 มาตรา 4 และมาตรา 17 ฐาน “มีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์” มาตรา 7 และมาตรา 20 ฐาน “ไม่มีใบอนุญาตหรือสำเนาภาพถ่ายสำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที” ระวางโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท
  3. พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และฉบับที่แก้ไข มาตรา 11 ฐาน “ทำไม้ประดู่ห้วงห้าม โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไม้ประดู่หวงห้ามและเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิดต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นของกลาง พร้อมจัดทำบันทึกเรื่องราวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีสวัสดิ์ เพื่อดำเนินคดี รวมทั้งผู้ร่วมกระทำผิดและผู้ว่าจ้างที่ยังหลบหนีให้ครบทั้งขบวนการ