5 กรกฎาคม 2565 ‘จิสด้า’ จับมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เทคโนโลยีดาวเทียมสู่การดูแลผืนป่า

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3434333

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า (GISTDA) จัดกิจกรรมสัมมนาและลงพื้นที่ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมขับเคลื่อนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในรูปแบบการร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ภายใต้มุมมองเทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว เพื่อความสมดุลและยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าของความร่วมมือในครั้งนี้รวมถึงผลตอบแทนสู่ชุมชนจากการดูแลป่าไม้ เช่น การขายคาร์บอนเครดิต หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด โดยจุดเด่นของการใช้ข้อมูลดาวเทียม คือ สามารถเก็บข้อมูลได้หลายช่วงเวลา และเปรียบเทียบเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพได้ ข้อมูลที่ได้จะสามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์ปริมาณกักเก็บคาร์บอน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนเครดิตได้