4 เมษายน 2565 หนาวในฤดูร้อน! เป็นเหตุทำให้ผีเสื้อในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรตายเกลื่อน

ที่มา : https://www.nationtv.tv/news/378868938

เฟซบุ๊ก “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก” ได้โพสต์โดยมีข้อความว่า “ทุ่งใหญ่หนาวมากกกก อากาศที่เย็นลงรวดเร็ว  นอกจากมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวแล้ว สัตว์เองก็จะประสบปัญหาความหนาวเย็นที่เค้าอาจปรับตัวไม่ทันเช่นกัน ที่สังเกตได้ชัดผีเสื้อกลางวัน 🦋 ในเขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่นเรศวรฯ เมื่อสอง 2-3 วันนี้น้องยังบินสวยงามอยู่ดีๆ มาวันนี้ตายหมดแล้ว”

เนื่องด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้มีผลกระทบต่อแมลง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ แมลงในกลุ่มของผีเสื้อ ที่มีลักษณะที่บอบบางและไม่ทนต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน และนอกจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว ประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่  อาจส่งผลให้ผีเสื้อที่ไม่พร้อมในการปรับตัว รวมถึงลักษณะทางกายภาพของผีเสื้อชนิดนั้นๆ ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ทำให้ผีเสื้อที่ออกจากดักแด้มาแล้วปรับตัวไม่ทัน และตายในที่สุด

แมลงเป็นสัตว์เลือดเย็น (Cold Blooded Animals) อุณหภูมิภายในตัวแมลงผันแปรไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมนั้นๆ เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมต่ำ อุณหภูมิภายในตัวแมลงก็ต่ำด้วย บางครั้งต้องพักตัว (hibernate) ในระยะต่างๆ เช่น หากมีอุณหภูมิที่ต่ำลงกรณีแบบนี้ อาจจะทำให้แมลง ในระยะดักแด้ยาวนานมากขึ้น เป็นต้น