4 เมษายน 2565 กรมทรัพยากรฯ บินสำรวจสัตว์ทะเลหายากใน จ.กระบี่ พบพะยูน 34 ตัว เป็นพะยูนคู่แม่ลูกมากถึง 7 คู่

ที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9650000032290

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ควอล.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ได้ทำการสำรวจสัตว์ทะเลหายากพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial survey) ออกปฏิบัติงานสำรวจการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยใช้เครื่องบินปีกตรึง 2 ที่นั่ง สำรวจแบบ Line transect และวิธีการสำรวจทางเรือโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV-drone) ณ บริเวณเกาะปู เกาะศรีบอยา พื้นที่อ่าวน้ำเมาและหมู่เกาะใกล้เคียง จ.กระบี่

ผลการสำรวจโดยประมาณ ในเบื้องต้น พบพะยูน 34 ตัว ในจำนวนนี้เป็นพะยูนคู่แม่ลูก มากถึง 7 คู่ ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์เพศของตัวสัตว์ นอกจากนั้น ยังพบโลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback Dolphin, Sousa chinensis) 7 ตัว และเต่าทะเล 36 ตัว ผลการตรวจสุขภาพประเมินสุขภาพจากการสังเกตด้วยสายตา พบว่าพะยูนแสดงพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหารบนแนวหญ้าทะเล และพฤติกรรมการผสมพันธุ์ สุขภาพโดยรวมไม่พบพฤติกรรมที่แสดงความผิดปกติ