4 เมษายน 2564 ฟลอริดา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน น้ำเสียปนเปื้อนพิษรั่วไหล

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6267468

รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายหลังที่น้ำเสียปนเปื้อนมลพิษรั่วไหลจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ไพนีย์พอยต์ ในเมืองแทมปาเบย์ ส่งผลต้องอพยพบ้านเรือนมากกว่า 300 หลัง ในบริเวณดังกล่าว ปิดกั้นทางหลวงที่อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำไพนีย์พอยต์ และผู้อยู่อาศัยได้รับข้อความแจ้งเตือนในการออกจากบ้านทันที เจ้าหน้าที่ระบุว่า อ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีขนาด 31 เฮกตาร์ เก็บน้ำหลายล้านลิตรที่ปนเปื้อนด้วยฟอสฟอรัสและไนโตรเจนจากโรงงานฟอสเฟตเก่า ส่วนอ่างเก็บน้ำที่พบการรั่วไหลอยู่ในกองฟอสโฟยิปซัม ซึ่งเป็นกากกัมมันตภาพรังสีจากการผลิตปุ๋ย น้ำเสียดังกล่าวปนเปื้อนเรเดียมและยูเรเนียมเล็กน้อยตามธรรมชาติ และกองฟอสโฟยิปซัมยังสามารถปล่อยแก๊สเรดอนได้ด้วย