4 สิงหาคม 2565 SPRC เผยจ่ายเงินช่วยผู้รับผลกระทบเหตุน้ำมันรั่วไหลแล้ว 90% กว่า 299 ลบ.

ที่มา : https://www.infoquest.co.th/2022/221939

บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) เปิดเผยว่า บริษัทได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วแล้วทั้งสิ้น 10,300 ราย คิดเป็น 90% รวมเป็นเงินกว่า 299 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านอุทธรณ์เพื่อพิจารณาคำร้องจากผู้ร้องเรียนที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ หรือมีการเรียกร้องเพิ่มเติม โดยมีเอกสารแสดงถึงผลกระทบที่ได้รับ บริษัทฯ ได้ยืนยันเจตนารมย์ในการรับผิดชอบ และให้ความช่วยเหลือกับทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล และรวดเร็ว สำหรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนั้น ทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ทางทะเลจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ทำการศึกษา และติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศชายฝั่ง จ.ระยอง รวม 11 โครงการ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี นอกจากนี้นับแต่เกิดเหตุการณ์ คณะผู้บริหาร และตัวแทนบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการรับฟัง และทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการสร้างรายได้ผ่านกิจกรรมของคนในพื้นที่