4 สิงหาคม 2565 สมาคมชาวปักษ์ใต้ ร่วมคืนธรรมชาติสู่ทะเลน้อย จ.พัทลุง

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/586402

กิจกรรมปลูกป่าทะเลน้อยเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ทะเลน้อย หมู่ 1 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จัดขึ้นโดยสมาคมชาวปักษ์ใต้ โดยมีประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ โดยได้นำพันธุ์ไม้ 3,000 ต้น ปลูกในพื้นที่เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา 250,000 ตัว และปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ทะเลน้อย โดยการเก็บผักตบชวา เพื่อลดความหนาแน่น ควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวา อีกทั้งทำให้ภูมิทัศน์ในบริเวณทะเลน้อยสวยงามขึ้นด้วย สำหรับพื้นที่ทะเลน้อยหรือ อุทยานนกน้ำทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเนื้อที่ผืนน้ำ ประมาณ 17,500 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์น้ำ สัตว์บก และนกนานาพันธุ์ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสำคัญของ จ.พัทลุง