4 สิงหาคม 2565 บิ๊กป้อมถก คกก.สิ่งแวดล้อมฯ ผ่าน EIA แก้ปัญหาจราจร

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1318804

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาจราจร รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยได้เห็นชอบรายงาน EIA จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการจราจร และเพิ่มเติมโครงข่ายถนนสายหลักระหว่างกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และโครงการการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา-ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดสงขลากับพัทลุง และอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ทั้งนี้ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป