4 สิงหาคม 2564 ทช.จัดการขยะทะเล ทำที่ไหนก็ได้ไม่ต้องรอใครชวน

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000076183

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ปัตตานี) เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศบริเวณชายหาดแหลมตาชี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ได้ปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 874 กก. เมื่อคัดแยกประเภทขยะตามแบบฟอร์ม ICC Card พบขยะส่วนใหญ่เป็นขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) และเศษพลาสติก

Skip to content