4 สิงหาคม 2563 ลำน้ำเข็กหลากแรง จ. พิษณุโลกเตือนห้ามลงเล่นเด็ดขาด

ที่มา:

https://www.posttoday.com/social/local/629903

ผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อนซินลากู ทำให้น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลหลากสู่ลำน้ำเข็ก ไหลแรง และเชี่ยวกราก เป็นสีน้ำตาล จ. พิษณุโลกประกาศเตือนห้ามลงเล่นน้ำตกทุกแห่ง ที่น้ำตกปอย ปริมาณน้ำค่อนข้างสูง และเชี่ยวกราก การล่องแก่งลำน้ำเข็กช่วงนี้ต้องตรวจสอบมวลน้ำวันต่อวัน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกมีการเฝ้าระวัง หากมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด