4 สิงหาคม 2563 จ. สงขลาอากาศปิด หมอกหนา กระทบการเดินเรือ

ที่มา:

จ. สงขลาเผชิญกับสภาพอากาศปิด มีหมอกปกคลุมหนา โดยเฉพาะในทะเล เป็นผลพวงมาจากพายุโซนร้อนซินลากู ทำให้เรือประมง และเรือพาณิชย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นในทะเลลดลง โดยเฉพาะเรือประมงที่ออกทำการประมงกลางทะเลในช่วงเย็นและกลับเข้าฝั่งในช่วงเช้า ต้องใช้สปอตไลท์ส่องทางและสัญญาณระบุพิกัดเรือ เพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุเรือชนกัน เช่นเดียวกับในพื้นที่ตัวเมืองสงขลา มีหมอกปกคลุมทั่วเมืองจนกลายเป็นม่านหมอกสีขาวบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น โดยเฉพาะที่บริเวณชายหาดแหลมสมิหลาสงขลา นักท่องเที่ยวที่จะมาถ่ายรูปกับนางเงือกทองและเกาะหนูเกาะแมว แต่ก็ต้องผิดหวัง เนื่องจากในทะเลมีหมอกลงจัด ทำให้บดบังเกาะหนูเกาะแมว จนดูเลือนราง ท้องทะเลขาวโพลนเต็มไปด้วยหมอก