4 มีนาคม 2565 กัมพูชาขุดพบวัตถุโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/822693

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลปกัมพูชา ประจำจังหวัดอุดรมีชัย พร้อมตำรวจรักษาโบราณสถานเดินทางไปที่วัดชัยอุดมจงกาล อ.จงกาล มีรายงานว่า วัตถุโบราณที่ชาวบ้านขุดพบถูกนำไปเก็บรักษาไว้ นายเยียน ยา เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมฯ เผยว่า วัตถุโบราณที่พบมี 68 ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผา จากการตรวจสอบทางวิชาการพบว่า มีอายุเก่าแก่ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ เจ้าหน้าที่บันทึกและลงทะเบียน เพื่อเก็บรักษาไว้ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เจ้าคุณ พระลุช บุน แลง เจ้าคณะจังหวัดอุดรมีชัยเผยว่า วัตถุโบราณชุดนี้ชาวบ้านในพื้นที่ อ.จงกาลขุดพบ และนำไปถวายวัดชัยอุดมจงกาล โดยมอบหมายให้ฆราวาสที่เป็นคณะกรรมการวัดช่วยกันดูแล ตอนแรกตัวท่านเองและชาวบ้าน ไม่มีใครทราบว่ามีอายุเก่าแก่หลายพันปี