4 มีนาคม 2563 ปัญหาภัยแล้งใน จ. พังงา กระทบหนักน้ำในอ่างแห้งขอด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_613014/

ปัญหาภัยแล้งใน จ. พังงา ค่อนข้างรุนแรงกว่าปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ประกอบกับแหล่งน้ำธรรมชาติไหลลงทะเลอย่างรวดเร็วจนเห็นเนินทราย ขณะที่อ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค ผลิตในหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ 7 ต. บ้านบางสัก อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา มีปริมาณลดลงจนเห็นพื้นดิน และมีสภาพเป็นสีขุ่นดำ ทำให้ชาวบ้านกว่า 30 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ เริ่มขาดน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำที่เอามาใช้รดพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้จำหน่ายก็เหี่ยวเฉา ใบเริ่มเหลืองสร้างผลกระทบหนัก โดยทางชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้กว้างและลึกลงไปอีก เพื่อที่จะได้เก็บน้ำช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแห้ง อย่างไรก็ตามประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ซื้อน้ำจากรถบริการคันละ 250 บาท ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือ เพราะต้องให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนต้องไปเขียนคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อน จึงสามารถมาแจกน้ำได้