4 มิถุนายน 2563 ๕ จังหวัดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_691410/

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือตอนบน ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์รวม ๕ จังหวัด ได้แก่ จ. แม่ฮ่องสอน น่าน พิษณุโลก เลย และสมุทรปราการ รวม ๗ อำเภอ ๙ ตำบล ๑๕ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๒๖ ครัวเรือน

ขณะเดียวกันอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่งผลให้ในช่วงวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ จนถึงปัจจุบัน (๔ มิ.ย. ๖๓) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ๑๐ จังหวัด รวม ๒๕ อำเภอ ๔๗ ตำบล ๑๐๔ หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย ๔๗๘ หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น ภาคเหนือ ๒ จังหวัด ได้แก่ ลำปาง และพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัด ได้แก่ นครพนม กาฬสินธุ์ นครราชสีมา และสุรินทร์ ภาคกลาง ๓ จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท และสระบุรี ภาคตะวันออก ๑ จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป