4 มิถุนายน 2563 อ่างเก็บน้ำบึงกระโตนโคราชแห้งขอดเดือดร้อนหนัก

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_691415/

สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ จ. นครราชสีมายังคงทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนมาแล้วก็ตาม แต่ในพื้นที่ปริมาณน้ำยังคงมีฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเลย โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ต. ประทาย อ. ประทาย จ. นครราชสีมา พบว่า ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำแห้งขอดจนหมด ชาวนาในพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน จำนวนกว่า ๔ พันไร่ ได้รับผลกระทบ ขาดน้ำใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าว ส่งผลทำให้ต้นข้าวนาปี ที่กำลังเจริญเติบโตต้องหยุดชะงัก

นายกิตติ ประสิทธิ์สุวรรณ อายุ ๖๒ ปี ชาวนาบ้านบึงกระโตน หมู่ที่ ๘ ต. ประทาย เผยว่า ลงทุนทำนาปลูกข้าวจำนวนกว่า ๔๐ ไร่ โดยพื้นที่นาติดกับอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ในปัจจุบันต้นข้าวที่ปลูกไว้กำลังเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า แต่ก็ต้องมาประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนานหลายสัปดาห์ ทำให้ต้นข้าวหยุดการเจริญเติบโต ทั้งนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำบึงกระโตนก็แห้งขอด ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการเกษตรได้ ทำให้ชาวนาหลายรายได้รับผลกระทบขาดน้ำทำนา ทั้งที่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ในพื้นที่ไม่มีฝนตก นับว่าเป็นปีที่ภัยแล้งยาวนานติดต่อกันหลายเดือนและ นับว่าเป็นปีที่ภัยแล้งหนักสุดในรอบ ๕๐ ปี เลยทีเดียว