4 มิถุนายน 2563 พบเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บนชายหาดเกาะสมุยเพิ่ม ๒ รัง

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/293260

บริเวณชายหาดในพื้นที่หมู่ ๕ ต. ตลิ่งงาม อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี โดยอยู่ไม่ไกลจากชายหาดวัดแหลมสอที่มีเต่าทะเลขึ้นวางไข่ก่อนหน้านี้ มีร่องรอยของเต่าทะเล คาดว่าน่าจะขึ้นมาวางไข่ริมชายหาดเมื่อไม่นานมานี้ และมีลักษณะมีการขุดหลุมไว้ เมื่อเจ้าหน้าที่ลองขุดหลุมสำรวจ ก็พบไข่เต่าทะเลจำนวนหนึ่ง ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งไปยังสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ. ชุมพร ให้รับทราบ ก่อนที่จะเอาทรายฝังกลบไว้ดังเดิม และเตรียมทำคอกเพื่อล้อมรังไข่เต่าไว้ ไม่ให้สัตว์เข้ามาขุดไข่เต่าไปกิน และทำแนวกั้นไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนจุดที่เต่าวางไข่

จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตรวจบริเวณชายหาดดังกล่าวอีกครั้ง พบหลุมที่เต่าขึ้นมาวางไข่อีกหลุม อยู่ห่างจากหลุมแรกที่พบเพียง ๓๐ ม. ทางเจ้าหน้าที่จึงขุดสำรวจ พบว่า มีไข่เต่าอยู่ในหลุมดังกล่าวอีก ซึ่งเป็นการพบไข่เต่าทะเลรังที่ ๒ ของวันเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนจะนำทรายฝังกลบลงไป

ในพื้นที่ อ. เกาะสมุย มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่จำนวน ๑๒ รัง และได้ฟักออกจากไข่แล้วจำนวน ๕ รัง มีลูกเต่าทะเลฟักออกมาจากไข่จำนวน ๒๖๙ ตัว และได้ปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยหลังจากนี้เชื่อว่าในพื้นที่ อ. เกาะสมุย จะมีเต่าทะเลกลับขึ้นมาว่างไข่บนชายหาดเกาะสมุยเพิ่มมากขึ้น ชี้ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของท้องทะเลไทย