4 มกราคม 2565 เขตเจียติ้งในนครเซี่ยงไฮ้มุ่งพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ยานยนต์อัจฉริยะ

ที่มา: https://www.naewna.com/inter/626285

เขตเจียติ้งในนครเซี่ยงไฮ้ทางภาคตะวันออกของจีน ประกาศนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อเครือข่าย และการแชร์ ในการประชุมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่แล้ว นอกจากนั้นยังมีการประกาศแผนปฏิบัติการเพื่อเร่งการพัฒนายานยนต์ที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ด้วยความพยายามในการอัปเกรดอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตเจียติ้งวางรากฐานอุตสาหกรรมอันแข็งแกร่งและห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เปี่ยมด้วยพลวัต บรรดาผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมมารวมตัวกันในเขตเจียติ้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ใน 4 ภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อเครือข่าย และการแชร์ ไม่ว่าจะเป็น SAIC Volkswagen Volvo NIOLi Auto Horizon Robotics Shanghai Hydrogen Propulsion Technology และอีกมากมาย

นอกจากนี้ เขตเจียติ้งยังมีจุดแข็งในแง่ของการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีโครงการใหญ่อย่างเช่นเขตนำร่องยานยนต์ไฟฟ้าระดับนานาชาติแห่งเดียวของจีน เขตนำร่องยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ (ICV) แห่งแรกของจีนที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานีเติมไฮโดรเจนแห่งแรกของจีนที่มีระยะเวลาการดำเนินงานอย่างปลอดภัยยาวนานที่สุด ฯลฯ ในอนาคต เขตเจียติ้งจะเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเองในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการยกระดับนวัตกรรม บริการ และทรัพยากรไปอีกขั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในระดับโลก ตลอดจนสร้างสรรค์เทคโนโลยีและมาตรฐานใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรม