4 มกราคม 2564 ใช้ดาวเทียมความละเอียดสูงนับช้างจากอวกาศ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/ /news/foreign/2005685

นักวิจัยเผยว่า ประชากรช้างแอฟริกัน โดยเฉพาะช้างพุ่มไม้แอฟริกา หรือช้างสะวันนาแอฟริกา (Loxodonta Africana) ลดจำนวนลงในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากการล่าสัตว์ การฆ่าเพื่อตอบโต้จากที่ช้างบุกรุกพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัย ดังนั้นการอนุรักษ์ช้างชนิดนี้จำเป็นต้องรู้ว่าช้างอยู่ที่ไหน มีจำนวนเท่าใด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เพราะที่ผ่านมาวิธีการที่ใช้อยู่มักจะเกิดข้อผิดพลาด อย่างการนับทางอากาศจากเครื่องบินที่มีคนขับ ผู้สังเกตการณ์ทางอากาศอาจเหนื่อยล้า และถูกขัดขวางด้วยทัศนวิสัยที่ไม่ดี การนับจำนวนที่ไม่ถูกต้องจึงกลายเป็นอุปสรรคในการจัดสรรการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากร นักวิจัยเสนอวิธีการสำรวจและนับจำนวนช้างจากระยะไกลโดยใช้ภาพถ่ายจาก WorldView-3 เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูง ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วยการเลียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์ ดาวเทียมสามารถรวบรวมภาพ ขึ้นด้านบนได้ ๕,๐๐๐ ตร.กม. โดยภาพหนึ่งใบถ่ายได้ภายในเวลาไม่กี่นาที วิธีนี้ช่วยขจัดความเสี่ยงในการนับซ้ำและการสำรวจซ้ำยังทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆ