4 มกราคม 2563 สัญญาณดี! พบค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลง – กทม. ลุยแก้

ที่มา : https://www.innnews.co.th/social/news_567551/

กรุงเทพมหานคร โดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม สรุปสถานการณ์ฝุ่นละอองประจำวัน โดยผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อช่วงเวลา 05.00-07.00 น. สามารถตรวจวัดได้ 27-44 มคก./ลบ.ม. คิดเป็น ค่าเฉลี่ย 34 มคก./ลบ.ม. เบื้องต้นพบ ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด

ด้านนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 อย่างต่อเนื่อง เพื่อประสานดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานเขตที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐาน ให้เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า การพ่นฉีดละอองน้ำในอากาศเพื่อดักจับฝุ่นละออง ส่วนการจัดเก็บขยะได้กำชับให้เจ้าหน้าที่นำรถเก็บขยะออกดำเนินการในถนนสายหลักและสายรองให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 04.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน นอกจากนี้ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและลดมลพิษในอากาศ

สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมากถึงปานกลาง สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

นอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งการแจ้งเตือนแบบ Real Time ได้ที่ www.bangkokairquality.com หรือ Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร หรือที่ แอปพลิเคชั่น “กทม. Connect”