4 พฤษภาคม 2563 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง นำทีมสำรวจการครอบครองที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/152429

นายวิทูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง นำทีมงานสำรวจการครอบครองที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ เข้าตรวจสอบความถูกต้องของแปลงที่ดินอีกครั้ง ณ หมู่บ้านซำต้อง ต. ชมพู อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก ภายหลังจากที่ได้ลงพื้นที่รังวัดแปลงแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ราษฎร โดยการปฏิบัติงานคำนึงถึงมาตรการป้องกันไวรัส covid-19 การเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จากนั้นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และ คณะ เข้าพื้นที่ราษฎรร่วมกับผู้นำชุมชน สำรวจปัญหาและความต้องการของราษฎรเพื่อนำเรียนต่อผู้บังคับต่อไป.